RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Pracownicy socjalni, interwenci, pedagodzy i psycholodzy; pracownicy placówek resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

CEL SZKOLENIA

Konflikt to także forma relacji. Umiejętność zarządzania konfliktem może nie tylko stanowić konstruktywne narzędzie pomocy, ale także stworzyć przestrzeń dla nowej jakości współpracy. Celem spotkania jest poznanie poszczególnych etapów zarządzania konfliktem. Uczestnicy wezmą udział w doświadczaniu 12 umiejętności społecznych usprawniających pracę w konfliktowych sytuacjach.

Doświadcz własnej skuteczności radzenia sobie ze stresem, który niesie konflikt.