Tematem przewodnim II Konferencji będzie sytuacja pandemii w ujęciu psychologicznym, psychiatrycznym i psychoterapeutycznym.