Zapraszamy osoby dotknięte chorobą nowotworową i ich bliskich

do skorzystania z nieodpłatnych warsztatów i konsultacji psychologicznych

 

Wiemy, jak ważne jest psychologiczne wsparcie, które uwzględnia rolę psychiki

w dążeniu do poprawy zdrowia i jakości życia

 

Pomoc psychologiczna dla osób z chorobą nowotworową może być wsparciem na każdym

etapie leczenia onkologicznego. Bardzo często pomoc psychologiczna na początku choroby jest

interwencją kryzysową, mającą na celu oswojenie pacjenta z zaistniałą sytuacją. Czasami ma to

kluczowe znaczenie dla dalszej terapii, dlatego nie należy bagatelizować emocji, jakie towarzyszą

choremu na początku jego ścieżki leczenia. Kolejnym zadaniem pomocy psychologicznej jest

uczenie się opanowywania stresu wywołanego chorobą oraz jej leczeniem. Uzyskując lepsze

emocjonalne samopoczucie, zwiększając swe kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem,

chory łatwiej utrzyma pozytywne nastawienie do leczenia, co pozwoli efektywnie podnieść

mu jakość swego życia. Ten etap pomocy dotyczy zarówno chorych, jak i ich bliskich. Kiedy w

rodzinie pojawia się choroba nowotworowa, nigdy nie jest tak, że dotyczy ona wyłącznie osoby

chorej. Bliscy osoby chorej, podobnie jak ona sama, potrzebują różnych form wsparcia.

Wsparcie obejmuje nie tylko osoby dotknięte chorobą bezpośrednio (pacjenci) i pośrednio

(bliscy chorych), ale również personel oddziałów onkologicznych, który może skorzystać z

działań psychoprofilaktycznych.

Pomoc psychologiczna, jaką oferujemy, realizowana jest w ramach wieloletniego programu

pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn. Wsparcie

psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich (*Zadanie sfinansowane przez Ministra

Zdrowia).


 
Kontakt:

dr Beata Kozińska – psycholog, dyplomowany psychoterapeuta tel.504127718

mgr Urszula Kuśmierz – psycholog, dyplomowany psychoterapeuta tel. 501290411