Warsztat: Wprowadzenie do terapii ACT- terapii akceptacji i zaangażowania

„Jeśli uznamy, iż cierpienie jest przeciwne naturze ludzkiej, zaczniemy szukać winnego” (Dalai Lama).

Chciałabym, żeby ten warsztat zainspirował psychologów, terapeutów, lekarzy czyli tych którzy na co dzień spotykają się z cierpieniem drugiego człowieka i czują, że odpowiedzią na cierpienie może być tylko otwarcie i akceptacja. To warsztat po to, by zburzyć mit szczęśliwego życia i w zamian odkryć życie pełne wartości.

Przedmiot szkolenia:
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z głównych podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo- behawioralnych, zwanych też terapiami kontekstualnymi. Terapie kontekstualne mają coraz większe potwierdzenie w badaniach naukowych i stanowią już dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych, skuteczny w leczeniu: depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzeń odżywiania, chronicznego bólu, chorób przewlekłych, uzależnień, psychoz, wsparcia dla chorych na HIV, cukrzycę, raka i wielu innych zaburzeń.

ACT opiera się o tradycje behawioralne czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT – w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo- behawioralnych – nie jest pozbycie się symptomów, lecz umożliwienie działania
w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka. Ustąpienie symptomów jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

ACT pozwala odpowiedzieć na tak często zadawane pytania jak: dlaczego cierpimy, czemu nie możemy osiągnąć szczęścia, a także czym może być szczęście w oparciu o wartości każdego człowieka.

Więcej informacji na stronie: https://contextualscience.org/act_w_j_zyku_polskim_act_in_the_polish_language .

Cele szkolenia:

  • nauka podstawowych technik terapeutycznych ACT;
  • praca w oparciu o przykłady kliniczne uczestników i ich własne doświadczenie;

Metody szkolenia:

  • interaktywny sposób przekazywania wiedzy;
  • cwiczenia indywidualne i grupowe;

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do terapii kontekstualnych.
  • Model psychopatologii według ACT.
  • Podstawowy model terapii ACT.
  • Praktyczne ćwiczenia.
  • Prezentacja mechanizmów działania i procesów zmiany.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, terapeutów i lekarzy.

Prowadząca: Lidia Budziszewska, M.S, psycholog i terapeutka i trenerka ACT studiowała
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almeria i w Instituto ACT gdzie ukończyła podyplomowe studia terapeutyczne z terapii kontekstualnych. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzi badania naukowe na Universidad de Almeria z podstaw teoretycznych (RFT) terapii ACT. Jednocześnie pracuje jako terapeuta w Sinews Multilingual Therapy Institute w Madrycie i wykłada psychologię na Universidad Europea de Madrid i Instituto de Empresa. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną z pacjentami w wielu językach i pochodzących z różnych kregów kulturowych, jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń (m.in z Terapii ACT i FAP). Członek  Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Association for Contextual Behavioral Science i vice prezes Hiszpańskiej Organizacji Psychologii Kontekstualnej: ACPCC.

Więcej informacji na profilu Linkedin : https://es.linkedin.com/in/lidia-budziszewska-66317726

Koszt: ­­­­­­­­­­­500 zł (gwarantowane miejsce na warsztacie po dokonaniu przedpłaty w wysokości 200 zł na konto: ZIP:
29 1240 3826 1111 0010 0548 1533 przedpłata zwrotna w przypadku odwołania uczestnictwa 7 dni przed warsztatem). Cena obejmuje także obiad i przerwy kawowe.

Data:  14.12 lub 21.12 w godzinach 9.00- 18.00
Miejsce szkolenia: Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii

Zgłoszenia:  przez email: lidia.budziszewska@gmail.com
(proszę o przesłanie wraz z danymi do faktury), więcej informacji: Weronika Szewczyk, numer telefonu:  607479166.

Patronuje nas Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne –  GWP, dzięki któremu możemy się uczyć ACTu po polsku. Już na warsztacie porozmawiamy o niektórych z tych pozycji, ale czytać możecie już od dziś.