Zaburzeń nerwicowych

Psychoterapia grupowa nerwic jest metodą leczenia wykorzystującą dynamikę grupy, tzn. relacje i interakcje zachodzące zarówno pomiędzy członkami grupy i terapeutą, jak również pomiędzy samymi uczestnikami. Celem grupy nerwicowej jest m in.:

 • uzyskanie wglądu w indywidualną problematykę jednostki
 • uświadomienie potrzeb i wewnętrznych konfliktów
 • zmiana nieprawidłowych zachowań
 • poznanie własnych wzorców funkcjonowania w relacjach interpersonalnych i ich zmiana w kierunku bardziej przystosowawczym
 • usunięcie objawów nerwicowych poprzez uzyskanie rozumienia dynamiki objawów (przyczyn, kosztów i zysków płynących z objawów)
 • dojrzewanie i rozwój osobowości (uczenie się rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron i korzystania z własnego potencjału celem osiągania satysfakcji, poczucia spełnienia i samorealizacji).

Ważnymi elementami leczenia w psychoterapii grupowej jest m.in.:

 • doświadczenie wsparcia, uczestnictwa i akceptacji w grupie
 • odreagowanie emocji
 • uzyskanie nie oceniających informacji zwrotnych
 • konfrontacja, która nie niszczy relacji
 • uczenie społecznych umiejętności

Grupa terapeutyczna stanowi rodzaj „społecznego zwierciadła”, w którym można uzyskać inne spojrzenie na siebie i swoje problemy.