Młodzieży

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY

Nasza oferta skierowana jest do młodych osób, w wieku 15-18 lat, które:

 • doświadczają trudności w relacjach i komunikacji z rówieśnikami oraz innymi ważnymi osobami
 • cierpią z powodu lęku, strachu – zarówno w określonych sytuacjach, jak i bez wyraźnego powodu
 • czują się smutne, mają niskie poczucie własnej wartości, izolują się od otoczenia
 • odczuwają dolegliwości fizyczne (np. bóle brzucha, bóle głowy, duszności, ból w klatce piersiowej), które nie mają podłoża biologicznego (medycznego)
 • łatwo się denerwują, miewają zmienne nastroje
 • mają zdiagnozowane lub podejrzewają u siebie: depresję, nerwicę, zaburzenia psychosomatyczne

Udział w grupie terapeutycznej daje możliwość uzyskania wglądu i poprawy samoświadomości, umożliwiających zmniejszenie lub neutralizację objawów, co pozwala na wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu. Ponadto:

 • umożliwia poprawę relacji z innymi ludźmi, a jednocześnie skłania do refleksji nad swoją rolą w grupie, sposobach wchodzenia i utrzymywania kontaktu
 • uczy rozpoznawania i przeżywania swoich emocji, sposobów radzenia sobie z „trudnymi” uczuciami oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie
 • usprawnia komunikację i zdolności interpersonalne
 • uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, buduje umiejętność asertywności

Prowadzący: Marzena Mazurek i Michał Sosnowski

Wielkość grupy: 8-10 osób

Koszt:100 zł/spotkanie (2 godziny raz w tygodniu)

Warunki uczestnictwa:

 • Zakwalifikowanie do grupy odbywa się po wstępnej konsultacji psychologicznej.
 • W grupie psychoterapeutycznej nie mogą jednocześnie uczestniczyć członkowie rodziny.
 • Grupa nie jest przeznaczona dla osób z rozpoznanym lub podejrzewanym uzależnieniem.