Dzieci metodą dramy

Dla kogo?
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-9 lat z problemami emocjonalnymi, zaniżoną samooceną, nadmiernie nasilonym lękiem, w czasie trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód rodziców, utrata ważnej osoby), z trudnościami w relacjach rówieśniczych (nadmierne wycofanie, nieśmiałe, nie trzymające granic).

Metoda
Drama jest jedną z najbardziej efektywnych metod pracy psychoterapeutycznej. Wykorzystuje wrodzoną zdolność dziecka do wchodzenia i odgrywania ról. Pozwala na zaangażowanie go na trzech płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej oraz intelektualnej. Osoby prowadzące podążają za treściami wnoszonymi do zajęć przez dzieci, jednocześnie modelując pożądane zachowania i poprzez wspólną zabawę wypróbowując je w działaniu. Dzięki temu dzieci mają możliwość odegrania swoich problemów i przepracowania ich pod okiem terapeutów.
Rodzice mają możliwość bezpośredniej obserwacji zajęć przez lustro weneckie.

Czas trwania
Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez cały okres roku szkolnego i trwają godzinę. Praca odbywa się w stałej, sześcioosobowej grupie, dobranej pod kątem problemowych zachowań dzieci. W ramach prowadzonych zajęć istnieje możliwość spotkania z rodzicami i konsultacja dalszych kroków pracy z dziećmi.