Praktykę kliniczną w obszarze pracy z dziećmi i młodzieży zdobywał na oddziale psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Ueckermunde w Niemczech, następnie w stacjonarnym ośrodku psychoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Berlinie (oddział w Schwedt),  z którymi do dziś współpracuje. Współpracował …

Praktykę kliniczną w obszarze pracy z dziećmi i młodzieży zdobywał na oddziale
psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Ueckermunde w Niemczech,
następnie w stacjonarnym ośrodku psychoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
w Berlinie (oddział w Schwedt),  z którymi do dziś współpracuje.
Współpracował również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Szczecinie,
a także z Ośrodkiem „Powrót z U” w zakresie diagnostyki oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Szkolenie psychoterapeutyczne zdobywał w Laboratorium Psychoedukacji Warszawie
oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży.
Podlega stałej superwizji w powyższych instytutach szkoleniowych.