image-21 Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii w Szczecinie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzina, zorganizował wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zdrowia psychicznego. Spotkanie odbyło się 12 października 2013 r. w siedzibie ZIP.

1. Dr Ewa Kramarz wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Zdrowie psychiczne i jego znaczenie w dzisiejszej dobie”.

2. Mgr Wioletta Lekszycka poprowadziła wykład pt. „Czy psychika nadąża za rozwojem technologicznym?”

3. Mgr Barbara Masny, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie, zaprezentowała system wspierania dla osób po kryzysie psychicznym na podstawie doświadczeń własnych we wspólnocie Stowarzyszenia Rodzina.

Do wysłuchania nagrań wszystkich wystąpień zapraszamy na naszą stronę Wykłady otwarte.