Z powodu ogłoszonej pandemii wirusa COVID-19, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii
oferuje szeroko pojętą  pomoc  terapeutyczną dla:

– osób przeżywających lęk jako reakcję na potencjalne zagrożenie,

– grup zawodowych, które pracują pod ogromnym obciążeniem: personelu oddziałów zakaźnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich, którzy z racji swego zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku zakażenia,

-wszystkich borykających się z osamotnieniem w okresie kwarantanny, czy dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu, dla osób starszych, samotnych i tych, które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji.

Ze względu na wyjątkowość sytuacji,  pomocy terapeutycznej udzielamy również online.

Pomoc jest oczywiście bezpłatna !

 

KONTAKT:
tel. 91 422 60 60
adres email: kontakt@zip.org.pl