Informujemy Państwa , że w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii
powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Usługi świadczone w Ośrodku finansowane są ze środków NFZ.
Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej poniżej formy wsparcia.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży  składa się ze  specjalistów, których zadaniem jest wspieranie procesu zdrowienia chorego w jego środowisku domowym i szkolnym.

Oferujemy wsparcie zespołu psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych dla dzieci
i młodzieży (do 18 r. ż. lub 21 r. ż. w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców –  bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Zapewniamy  dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Oferujemy długotrwały program terapeutyczny, który będzie wspierał Pacjenta oraz jego rodzinę. Jego funkcjonowanie ma opierać się na ścisłej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, psychologami szkolnymi oraz osobami wspierającymi rodziny.  Bazujemy przede wszystkim na współpracy z rodziną Pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Realizujemy swoje zadania poprzez porady diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne, wizyty domowe/środowiskowe, sesje terapii indywidualnych, sesje wsparcia psychologicznego. Organizujemy formy wsparcia środowiskowego w zależności od aktualnych potrzeb pacjenta.

Pomagamy rodzinie chorego w zrozumieniu zaistniałej sytuacji, udzielaniu wsparcia emocjonalnego oraz budowaniu  relacji z Pacjentem i jego otoczeniem.

Zapraszamy serdecznie !

Rejestracji można dokonać:
– osobiście w siedzibie Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii
– telefonicznie:  91 422 60 60
– poprzez kontakt mailowy: kontakt@zip.org.pl