Polecamy Państwu zapoznanie się z reportażem Anny Kolmer “Covidowe dzieci”.
Bezpośrednio po wyemitowanym w Radio Szczecin w ramach audycji “Fonosfera” reportażu,
redaktor Agata Rokicka poprowadziła rozmowę, podczas której zaproszeni goście -Beata Balicka,
pedagog szkolny (Polsko-Amerykańskiej Szkoły Prywatnej) oraz dr n. med. Ryszard Kamiński,
psycholog, psychoterapeuta (Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii) dzielili się swoimi
spostrzeżeniami i wiedzą na temat treści zawartych w reportażu i nie tylko …

“Covidowe dzieci”