W październiku 2009r., w Szczecinie, powstał Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Jego „ narodzinom” przyświecała, nadal aktualna, idea niesienia pomocy, leczenia pacjentów z różnymi trudnościami, zaburzeniami w sferze życia psychicznego. Czas pokazał, że działalność Instytutu okazała się bardzo potrzebna w zakresie udzielania fachowego wsparcia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego dzieciom, młodzieży i dorosłym. Udzielanego również osobom, które, z powodu choroby, nie mogą zgłosić się po pomoc samodzielnie.

Systematyczna praca z Pacjentami, rodzaj jej problematyki są inspiracją do stawiania kolejnych hipotez, rozwiązań terapeutycznych, a przede wszystkim do rozumienia i nieustannego poznawania wewnętrznego życia Człowieka i jego różnorakich trudności. W okresie swojej działalności staraliśmy się wzbogacać Państwa wiedzę dotyczącą różnych zagadnień psychoterapeutycznych, między innymi poprzez:

Stworzyliśmy również Scenę –miejsce, w którym mogą Państwo, w dowolnej formie, wyrazić Siebie. Dziesięć lat istnienia Galerii Scena pokazało, w jakże różny, przepiękny sposób potrafią Państwo obserwować i wyrażać świat własnego wnętrza a i ten , który Was otacza. http://scena.zip.org.pl/ Jubileusz dziesięciolecia istnienia Instytutu pozwolił objąć refleksją w szerszej perspektywie rozumienie psychoterapii i jej miejsca w codziennej pracy psychoterapeutycznej oraz przyczynił się do zorganizowania konferencji. Jej celem było postawienie pytań, których odpowiedź przybliży słuchaczy do głębszego rozumienia fascynującego, wewnętrznego świata człowieka, bliższego poznania jego wewnętrznych procesów w zakresie przeżywania i tworzenia konstruktów poznawczych a tym samym rozumienia powodów jego wszelakich zakłóceń utrudniających a często uniemożliwiających realizację siebie w zwyczajnym życiu.

 

Wiodący temat minionej konferencji to Psychoterapia miejscem spotkania. Spotkania ludzi potrzebujących pomocy i tych, którzy tej pomocy udzielają, spotkania różnych psychoterapeutycznych koncepcji rozumienia rozwoju i jego patologicznych przejawów. Miejscem zejścia się tego, co jest określoną i przewidywalną w procesie leczenia procedurą z wielowymiarową sztuką uczenia się relacji z drugim człowiekiem. Miejscem spotkania różnych odniesień zatrzymanych w czasie przeszłym lub przyszłym. Wykłady znakomitych Prelegentów podejmowały tematykę związaną z dzieckiem i jego miejscem rozwoju, czyli rodziną, jego seksualnością i próbą znalezienia swojego miejsca w „szybko” zmieniających się technologicznie możliwościach. Refleksją objęci zostali także dorośli, rozumienie ich trudności na poziomie emocjonalnym i poznawczym oraz możliwości niesienia im pomocy. Zainteresowanie konferencją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.

 

Państwa, niezwykle liczne, wzięcie udziału w naszym wydarzeniu, umocniło naszą wiarę w potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy, aby móc lepiej, dokładniej, uważniej, pełniej, pomóc Człowiekowi przyjrzeć się Sobie. Bogactwo chwil, wspólnie spędzonych z Państwem podczas konferencji, uświadomiło nam, że należy rozważyć organizowanie częściej tego rodzaju spotkań, niekoniecznie czekając na następny jubileusz Instytutu 🙂