RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Rady pedagogiczne – szkolenie zamknięte – 8 godzin. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy – szkolenia otwarte – 8 godzin.

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności dekompresji emocjonalnej – czyli usuwania napięcia, które wytwarza w nas pomaganie innym. Napięcie to nie tylko utrudnia funkcjonowanie w pracy, ale także zamyka nas na emocje, przynosi rezygnację, a w konsekwencji poczucie osamotnienia, zniechęcenia i wypalenie zawodowe.