RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Rady pedagogiczne – szkolenie zamknięte – 8 godzin. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy – szkolenia otwarte – 8 godzin.

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy o zasadach kompetentnego pomagania i wspierania w sytuacjach interwencji kryzysowej. Poprzez analizę własnych zasobów uczestnicy doświadczą w sposób bezpieczny własnych trudności w pomocy innym. Dowiedzą się, jak zamienić teorię na praktykę – czyli doświadczą tego, co już wiedzą o zasadach pomocy innym w kryzysie. A wiedza i doświadczenie to przecież dwie inne historie.