RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Rady pedagogiczne szkoły i placówki – szkolenie zamknięte – 6 godzin.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia – warsztatu jest wypracowanie propozycji usprawnienia pomocy psychologicznej w szkole i placówce. Warsztat analizy własnych kompetencji i „cieni”, modelowanie i renegocjacja współpracy w oparciu o nowe inspiracje i propozycje.