RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Rady pedagogiczne – szkolenie zamknięte – 6 godzin. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy – szkolenia otwarte – 6 godzin.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z obszaru funkcjonowania emocjonalnego ucznia, zasad pracy z uczniem, jego opiekunami. Zajmiemy się zarówno tym, jak zapobiegać, jak również tym, jak rozwiązywać trudności konfliktowe. Uczestnicy doświadczą możliwości różnego rodzaju komunikacji z uczniem dysfunkcyjnym, poprzez zabawę, udział w modelowaniu przeżyją konflikt dorosły – dziecko z różnych pozycji i wypracują własne pomysły na rozwiązywanie trudności.