RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Pracownicy socjalni, interwenci, pedagodzy i psycholodzy; pracownicy placówek resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami i narzędziami w interwencji kryzysowej typu winner – winner (wygrany – wygrany). Proponowane podczas warsztatu rozwiązania zarówno uwalniają napięcie, budują granice, jak i pozwalają pacjentowi na mobilizację i zatrzymanie nadziei.