RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Grupa Balinta przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy zawodowo zajmują się pomaganiem innym (lekarz, pielęgniarka, pedagog, psycholog, psychoterapeuta itp.

CEL SZKOLENIA

Grupa stwarza możliwość poczynienia refleksji nad procesami psychologicznymi, jakie mają miejsce w relacji pomagania drugiemu człowiekowi. Prowadzona jest przez dra R. Kamińskiego.