RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Pracownicy socjalni, interwenci, pedagodzy i psycholodzy; pracownicy placówek resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia – warsztatu jest wypracowanie propozycji usprawnienia komunikacji z pacjentem, klientem, wychowankiem. Komunikacja nastawiona na porozumienie usprawnia proces pomocy, chroni pomagającego, jest wsparciem dla prozdrowotnych form rozwoju siebie. Celem spotkania jest przepracowanie kompetencji porozumiewania się z osobą, która nie posiada wprawy komunikacyjnej – z pacjentem, klientem, wychowankiem, wykluczonym i dysfunkcyjnym emocjonalnie.