RODZAJ GRUPY SZKOLENIOWEJ – DLA KOGO

Pracownicy socjalni, interwenci, pedagodzy i psycholodzy; pracownicy placówek resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest umożliwienie doświadczenia konstruktywnej komunikacji, wskazanie nowych dróg w miejsce utartych, a często niesprawdzających się schematów. Uczestnicy doświadczą, czym jest komunikacja oparta o porozumienie, spojrzą na porozumiewanie się także w taki sposób, aby wzmocnić swoje kompetencje radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy będą mogli skorzystać z nowych narzędzi i technik porozumiewania się. Doświadczymy tego, czym są fakty, a czym jest nasze myślenie o tych faktach.