Diagnoza i leczenie psychiatryczne

Dla kogo
Konsultacja psychiatryczna jest konieczna w przypadku chorób i zaburzeń, w których leczeniu pomocne jest zastosowanie leczenia farmakologicznego. Badanie polega na rozmowie ukierunkowanej przez lekarza specjalistę, który zbiera potrzebne informacje. Następnie lekarz może zaproponować leczenie farmakologiczne, czasem także dodatkowe badania.

Zastosowanie leków łagodzi objawy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Leki są także podstawową metodą leczenia w przypadku przewlekłych chorób psychotycznych lub organicznych.

Czas trwania
Pojedyncze spotkania, w miarę potrzeb. Możliwe także wizyty domowe.