B I A Ł A S O B O T A
W ZACHODNIOPOMORSKIM INSTYTUCIE PSYCHOTERAPII

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NOWYM ROKIEM SZKOLNYM
16.09.2017r.
ZACHODNIOPOMORSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE DZIECI I MŁODZIEŻY.
JEŚLI NOWY ROK SZKOLNY NAPEŁNIA CIEBIE I TWOCIH BLISKICH LĘKIEM,
CZUJESZ SIĘ NIESWOJO W NOWYM LUB DOTYCHCZASOWYM
ŚRODOWISKU SZKOLNYM CZY TEŻ INNYM NIŻ SZKOLNE
-PRZYJDŹ-
WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY WYJŚCIE Z TRUDNEJ SYTUACJI !
NA KONSULTACJE NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ POD NUMEREM TELEFONU:
91 422 60 60
LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE INSTYTUTU:
UL.KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 26/1A
OSOBY NIEZAREJESTROWANE NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.