Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to jeden z najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych ludzi na całym świecie. Warto w tym dniu przypomnieć, że pomoc najbliższego
otoczenia nierzadko stanowi pierwszy krok w jej leczeniu.
Pamiętajmy, iż pomocna dłoń, spotkania ze specjalistą oraz Czas mogą sprawić,
że metaforycznie zobrazowany na zdjęciu słonecznik znów zechce spojrzeć w stronę słońca,
by w końcu – jak ono – zalśnić!